thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Tiến Long
Giám Đốc
0967.676.982 - 0528.888.998

Chia sẻ lên:
Tủ hấp cơm 24 khay

Tủ hấp cơm 24 khay

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Máy trộn bột nằm ngang
Máy trộn bột nằm ngang
Tủ hấp cơm 24 khay
Tủ hấp cơm 24 khay
Tủ ủ sữa chưa
Tủ ủ sữa chưa
Quầy bán cơm
Quầy bán cơm
Máy trộn bột lập phương
Máy trộn bột lập ph...
Thiết bị phòng bếp
Thiết bị phòng bếp
Máy bao viên hoàn
Máy bao viên hoàn
Máy bao viên hoàn
Máy bao viên hoàn
Máy nghiền bột mịn
Máy nghiền bột mịn
Máy rang dược liệu
Máy rang dược liệu
Máy sàng rung 3 cấp
Máy sàng rung 3 cấp
Máy thái dược liệu
Máy thái dược liệu
Máy triết rót cơ 6 van xả
Máy triết rót cơ 6 van x̐...
Máy trộn bột dạng bầu tròn
Máy trộn bột dạng b...
Máy trộn bột dạng đứng
Máy trộn bột dạng ...